Ks. Stanisław Syper, syn Józefa i Katarzyny z Midurów. Urodził się

25 marca 1900 roku we Woli Wadowskiej w powiecie mieleckim.

Do gimnazjum uczęszczał w Mielcu. W latach 1920 – 1925 odbył studia teologiczne w Seminarium Duchownym w Tarnowie.

 

    Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 29 czerwca 1925 roku w Tarnowie 

z rąk ks. biskupa dr. Leona Wałęgi. Po święceniach otrzymał nominacje na stanowisko wikariusza w parafii Żegocin. Na tym stanowisku pracował od

21 lipca 1925 roku do 28 listopada 1928 r. Następnie został przeniesiony na wikariusza do parafii Nockowa. Jako wikary wspierał ks. proboszcza Franciszka Habasa w tworzeniu nowej stacji duszpasterskiej w Bystrzycy. Chętnie angażował się w sprawę budowy kościoła.

 

    Dnia 9 czerwca 1931 roku rozpoczął pracę w parafii Grybów. Równocześnie pełnił obowiązki administratora w parafii Wójtowa. To ostatnie sprawował od 20 marca 1931 roku do 21 lipca 1933 roku. Następnie otrzymał nominacje na proboszcza w Bystrzycy. Funkcję tą objął w dniu

8 sierpnia 1933 r.

 

    Odszedł z parafii Bystrzyca 1 września 1939 roku, aby służyć innym jako kapelan wojskowy. Zginął 24 sierpnia 1942 roku w obozie koncentracyjnym w Dachau.