Ks. Roman Wanatowicz, syn Wojciecha i Marii Karpińskiej, urodzony

25 lipca 1914 roku w Chodorowie koło Lwowa. Egzamin dojrzałości złożył

w 1932 roku we Lwowie i na Uniwersytecie Jana Kazimierza ukończył studia teologiczne. Święcenia kapłańskie przyjął 26 czerwca 1938 roku we Lwowie

z rąk abpa B. Twardowskiego. W 1950 roku uzyskał stopień magistra teologii na UJ w Krakowie.

   

    Po święceniach pracował jako wikariusz w należących do archidiecezji Lwowskiej parafiach: Dobrotwór k. Kamionki Strumiłowej i Ostrów k. Sokala. Pod koniec wojny przybył do diecezji tarnowskiej i 1 kwietnia 1944 roku podjął obowiązki wikariusza w Kruźlowej. Później kierował parafią Bystrzyca. Po trzymiesięcznym pobycie w Bystrzycy udał się do archidiecezji

w Lubaczowie i pracował jako administrator parafii Bełz i Łukawiec.

W 1957 roku podjął jeszcze na krótko obowiązki administratora parafii Czeszów w archidiecezji Wrocławskiej. W grudniu tego samego roku przybył do Krużlowej, gdzie przebywał w charakterze rezydenta.

 

    Dnia 20 lipca 1967 roku został proboszczem w tej parafii. Stanowisko to zajmował aż do nagłej śmierci, która nastąpiła 3 września 1985 roku.

Na cmentarz parafialny w Krużlowej odprowadził jego doczesne szczątki

bp P. Bednarczyk.