Ks. Leszek Moryl, syn Mieczysława i Marii Szkutnickiej urodził się

28 sierpnia 1955 roku w Książnicach koło Mielca. Lata dzieciństwa i młodości przeżył wraz z siostrą Zdzisławą i bratem Grzegorzem w domu rodzinnym

w Książnicach. Tam też uczęszczał do Szkoły Podstawowej. Następnie podjął naukę w Zespole Szkół Technicznych przy WSK Mielec, gdzie

w Technikum Mechanicznym zdał Egzamin Dojrzałości. Studia teologiczne ukończył w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. bp. Jerzego Ablewicza w Katedrze w Tarnowie

w dniu 22 maja 1983 roku.

   

Po święceniach pracował w następujących parafiach:

 

- Moszczenica k. Gorlic(1983 do 1985)

 

- Dobra k. Limanowej(1985-1989)

 

- Brzeziny k. Wielopola Skrzyńskiego(1989-1993)

 

- Polany k. Krępnej(1993-2000)

 

- Bystrzyca od 5 lutego 2000.

 

    Dnia 6 lutego, ks. dziekan Stanisław Ryba wprowadził i przedstawił wiernym nowego proboszcza.