Małą cząstką wielkiego Kościoła jest parafia - wspólnota, w której kształtuje sie nasza wiara. Pochodzenie greckie słowa parafia, oznaczającego miejsce przebywania blisko kogoś wskazuje nam, że jest to wspólnota odgrywająca bardzo ważną rolę w życiu chrześcijanina mająca specjalny i niepowtarzalny cel: zbawienie ludzi.

 

    Istotę i rolę Kościoła w społeczeństwie oddaje potrzeba duchowego wsparcia w chwili, gdy wszystko człowieka zawodzi. To właśnie ta potrzeba była jedną z przyczyn utworzenia parafii w Bystrzycy w 1930 roku. Jej terytorium zostało wyodrębnione z parafii w Nockowej i obejmuje dwie miejscowości: Bystrzycę i część Wiśniowej. Jednak, aby parafia mogła powstać potrzeba było wielkiego wysiłku i poświęcenia wielu osób włożonego w budowę kościoła parafialnego. Dlatego należy szczególnie docenić działalność budowniczego i pierwszego proboszcza parafii ks. Stanisława Sypra. Nie sposób też pominąć wyrzeczeń i zaangażowania w budowę kościoła całej społeczności parafii. Właśnie dzięki temu mógł powstać kościół parafialny pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu w Bystrzycy, który do  dziś służy wiernym.