Pierwsza szkoła w  naszej wiosce została założona 28 kwietnia 1903 r. jeszcze za panowania cesarza Franciszka Józefa. Uczono podstaw retoryki, czytania, pisania, elementów łaciny, ministrantury, śpiewu, rachunków, czasem też początków historii i geografii, a nawet gry na skrzypcach i organach. Materiału z religii odpytywano w czasie mszy. Do szkoły przyjmowano uczniów w różnym wieku, najczęściej dzieci w wieku 7 lat. Utrzymywanie nauczycieli spoczywało na barkach chłopów. Składali oni świadczenia pieniężne zwane klerykaturami. W 1914 r. etatowym nauczycielem był Andrzej Słodyk, a nadetatowym Mikołaj Kostak. Nieco później szkoła zaczęła się rozwijać. Powoli dochodziły nowe przedmioty i nauka zajmowała dzieciom więcej czasu. Nauki udzielano na tzw. "głosówkach". Charakterystyczną cechą tego elementarza był hymn zamieszczony na końcu książki. Był on pochwałą kija, różdżki, którą dzieciom wymierzano sprawiedliwość. Nauka w szkole nie odbywała się regularnie. Przerywano ją zimą z powodu mrozów, a latem z powodu robót polowych.

 

Materiały udostępniła pani Małgorzata Rauch

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Bystrzycy im. Marii Konopnickiej

 

Bystrzyca 52a

39-124 Iwierzyce

tel.(17) 864 28 90

e-mail: szkolabystrzyca@autograf.pl

www.szkolabystrzyca.republika.pl