Znaczący wpływ na rozwój duchowości chrześcijańskiej wywierają grupy parafialne. Uwidaczniają one poczucie odpowiedzialności wiernych za wspólnotę Kościoła jaką jest parafia. Członkowie poszczególnych grup są zobowiązani do apostołowania wśród innych poprzez spełnianie dobrych uczynków, modlitwę oraz dawanie dobrego przykładu.

 

    Na terenie parafii p.w. św. Franciszka z Asyżu w Bystrzycy działa 10 grup parafialnych, które odgrywają ważną rolę w kształtowaniu świadomości religijnej i społecznej  parafian.

Sobór Watykański II uczy nas:

 

"Nie może w Kościele zabraknąć apostolstwa ludzi świeckich, które wypływa z samego ich powołania chrześcijańskiego.

Nasze czasy wymagają od ludzi świeckich, co więcej - żądają od nich

o wiele intensywniejszego i szerzej zakrojonego apostolstwa. W obecnych zaś warunkach jest rzeczą zgoła konieczną, by w zasięgu działalności ludzi świeckich umacniało się apostolstwo w formie zespołowej

i zorganizowanej; tylko bowiem przez ścisłe zespolenie sił da się w pełni osiągnąć cele dzisiejszego apostolstwa i obronić skuteczne jego owoce."