19 IX 2004r. Zespół Synodalny Rodzin i Nauczycieli przy Parafii
w Bystrzycy postanowił poprosić asystenta Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej, o przyjęcie w szeregi tego stowarzyszenia.

Opiekunem oddziału został ks. Leszek Moryl.

           

    12 XII 2004r. na zebraniu nadzwyczajnym Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy naszej parafii powołano zarząd. Prezesem oddziału została Pani Urszula Kozioł.

           

    Spotkania Parafialnego Oddziału AK odbywają się w trzecią niedzielę miesiąca. Omawiane są na nich materiały formacyjne Akcji Katolickiej na dany rok.

Poruszane są także aktualne problemy dotyczące życia naszej parafii.

           

    W roku 2008 AK wydawało comiesięczną gazetkę parafialną

GŁOS AKCJI KATOLICKIEJ „Bądźmy uczniami Chrystusa”, Naśladujmy świętych i błogosławionych, gdyż słowa pouczają a przykłady pociągają.

           

    Oprócz spotkań formacyjnych, w miesiącu październiku członkowie Akcji odprawiają różaniec, a w Wielkim Poście „Drogę Krzyżową”

 

Życzenia opłatkowe Akcji Katolickiej