Różaniec, to jedna z najpiękniejszych modlitw w którym oddajemy cześć i chwałę Trójcy Świętej przez wstawiennictwo Matki Bożej. Odmawiając nabożnie "zdrowaśki" poszczególnych tajemnic, wnikamy głęboko w życie Trójcy Świętej i Jej udziału w dziele zbawienia. Skuteczność tej modlitwy była widoczna w wielu trudnych chwilach naszej Ojczyzny i w życiu każdego człowieka.
 

    Ufnie powtarzane paciorki, są jak układane w bukiecie róże przekazywane w hołdzie Matce, która hojnie nagradza swoich czcicieli obfitością łask. Maryja często w Objawieniach prosi i zachęca do modlitwy różańcowej jako najskuteczniejszej broni w "szturmowaniu" nieba. Doceniając wartość tej modlitwy i w naszej wspólnocie parafialnej, obok innych, istnieje kilka grup "Żywego Różańca".

 

    Zadaniem "Róży” jest codzienne odmawianie jednej dziesiątki różańca. Dziesiątki, to kolejne tajemnice a w konsekwencji części Żywego Różańca, których jest cztery: radosna, światła, bolesna i chwalebna. W ten sposób codziennie jedna Róża, w różnym czasie i okolicznościach oddaje cześć Bogu Ojcu słowami modlitwy: Wierzę w Boga Ojca , Ojcze nasz i Zdrowaś Mario. Ważne jest by wszyscy członkowie jednej Róży odmówili swoją część.


    Do modlitwy różańcowej zachęcał również papież Jan Paweł II. Może ją odmawiać każdy, indywidualnie i we wspólnocie. Nie potrzeba do niej wiedzy teologicznej ani specjalnych warunków. Z odmawianiem różańca związane są odpusty jakie Kościół rozdaje dla wierzących. Są to: odpust zupełny za pobożne odmawianie różańca w kościele lub kaplicy czy w rodzinie zapowiadając i rozważając kolejne tajemnice, pobożny udział w modlitwie różańcowej prowadzonej przez papieża i transmitowanej przez telewizję lub radio; odpust cząstkowy za odmawianie różańca prywatnie.
 

    Zmiana tajemnic odbywa się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 8:00 dla dzieci i młodzieży, a o godz. 11:00 dla ojców i matek.