Szkoła Pospolita w Wiśniowej została zorganizowana 28 kwietnia 1903 r. za panowania Jego Cesarskiej Mości – cesarza Franciszka Józefa I.

Pierwszym nauczycielem w tejże szkole został Michał Jezuić. Nauki religii uczył ks. z Nockowej Sebastian Fijaś.

 

    Na początku nauka odbywała się w domach prywatnych m.in. Tekli Wszołek, a pózniej Władysława Pyry. W 1914 r. Gmina wybudowała budynek szkolny na gruncie Michała Sowińskiego, ale była tam jedna sala lekcyjna i mieszkanie dla nauczyciela. Ponieważ utworzono III i IV stopień szkoły publicznej kierownik szkoły A. Słody wynajął w 1924 r. salę do nauki

u Pana Stanisława Ziemińskiego, a od 1930 r. w gospodarstwo Ignacego Sowińskiego.

 

    W 1935 r. przystąpiono do budowy nowej szkoły i od 3 września 1936 r. nauka odbywała się w sali szkolnej. W sierpniu 1937 r. ukończono drugą klasę szkolną.

 

    W czasie II wojny światowej od stycznia 1940 r. w szkole pracowała Pani Joanna Kasprowiczówna (wysiedlona z Inowrocławia) bratanica poety Jana Kasprowicza.

 

    Po wojnie kierownikiem szkoły został Pan Antoni Jop, a od stycznia 1947 r. Pan Wojciech Pojasek. W tym też roku na zebraniu gromadzkim kierownik szkoły wysunął projekt budowy mieszkania dla nauczycieli wraz z dwiema salami lekcyjnymi. Projekt został przyjęty z entuzjazmem, każdy mieszkaniec opodatkował się z jednego hektara kwotą 150 zł. Cegłę na budynek mieszkańcy zwozili furmankami z Czudca (30 furmanek). Kilku gospodarzy ofiarowało z własnych lasów drzewo na budowę.

 

    W 1951 r. przystąpiono do budowy mieszkań nauczycieli, a od września 1951 r. zaczęła funkcjonować szkoła siedmioklasowa. kierownikiem szkoły została Pani Cecylia Laska. Na czas budowy wynajęto salę lekcyjną u Pana Władysława Szeligi i Czesława Golesa z Wiśniowej. 6 września 1955 r. oddano nowy dom nauczycielski: 2 izby lekcyjne, 1 kancelarię, 2 mieszkania dla nauczycieli.

 

    Warunki lokalowe w szkole były nadal bardzo trudne. Stary budynek groził zawaleniem, dlatego w 1967 r. przystąpiono do budowy nowej szkoły murowanej o długości 47m i szerokości 10m. Budynek został oddany do użytku przy dużym zaangażowaniu społeczeństwa i uczniów. Kierownikiem szkoły była Pani Aniela Boronowicz.

 

    20 października 1968 r. odbyło się uroczyste otwarcie szkoły osiomoklasowej i nadanie jej imienia I Dywizji im. Tadeusza Kościuszki. Od roku 19.. dyrektorem szkoły został Stanisław Siedlecki

 

    W roku szkolnym 1976/1977 obniżono stopień organizacyjny szkoły

w związku z utworzeniem zbiorczych szkół gminnych. Kierownikiem punku filialnego została Pani Henryka Zając, trzyklasowa szkoła była Filią Szkoły Podstawowej w Bystrzycy.

 

    W roku szkolnym 1990/91 do szkół wróciła nauka religii, której w naszej szkole uczył ksiądz Józef Czarnik, katechetka Pani Maria Idzik, a w latach późniejszych pani katechetka Dorota Pazdan.

 

    Od 1 września 1992 r. Kurator Oświaty podwyższa stopień organizacyjny szkoły do klas I-V. Dyrektorem placówki zostaje mgr Danuta Kliś. Trwają prace remontowe w szkole, montowane jest centralne ogrzewanie, w czynie społecznym rodzice wykonują sanitariaty, materiały kupuje Urząd Gminy w Iwierzycach.

 

    Od roku szkolnego 1995/96 szkoła jest sześcioklasowa. Nadal trwają prace modernizacyjne: adaptacja mieszkań na sale gimnastyczną, remont pomieszczeń po poczcie i przeznaczanie ich na sale komputerową. Centralne ogrzewanie węglowe zamieniono na gazowe, doprowadzono wodę i gaz do szkoły.

 

    Wiosną 2003 roku Rada Gminy sprzedała dom nauczyciela, a za pieniądze ze sprzedaży wymieniono stolarkę okienną w budynku szkoły oraz wykonano ogrodzenie, jak również ocieplenie budynku i elewację.

 

    Ponieważ od września 2008 r. Pani mgr Danuta Kliś odeszła na emeryturę dyrektorem szkoły została Pani Anna Dziuban.

Obecnie w szkole pracuje 4 nauczycieli na pełnych etatach oraz nauczyciele dopełniający etat w naszej placówce. W szkole działa drużyna harcerska „Traperzy”, gromada zuchowa „Wesołe Skrzaty”, kółko taneczne, teatralne, historyczne i matematyczne.

 

Na podstawie:

Kroniki szkolnej

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Wiśniowej im. I Dywizji im.Tadeusza Kościuszki

 

Wiśniowa 69

39-124 Iwierzyce

tel.(17) 222 14 24

e-mail: szpwisniowa@wp.pl