Ks. Józef Janeczek     Ks. Józef Janeczek, syn Michałą i Ludwiki Opałacz, urodzony 5 lutego 1917 roku w Łysakowie parafia Czermin. Egzamin dojrzałości złożył

13 czerwca 1946 roku w Mielcu. Po ukończeniu studiów seminaryjnych otrzymał w Tarnowie w dniu 4 maja 1952 roku święcenia kapłańskie z rąk biskupa Jana Stepy. Po święceniach krótko pracował jako wikariusz parafialny w Jodłowej.

   

    Od 22 listopada 1952 roku przebywał wikariusz w Jazowsku. Dnia 15 lipca 1958 roku został przeniesiony do Radomyśla. Po 2-letnim pobycie w tej parafii dnia 15 września 1960 roku mianowany został proboszczem

w Bystrzycy.

   

    W październiku 1970 roku wybudował nową dzwonnicę konstrukcji metalowej. W listopadzie tego samego roku wyjechał do USA, a w czerwcu 1971 został zwolniony ze stanowiska proboszcza w Bystrzycy. Jeszcze

w roku 1973 przebywał w Wietrzychowicach jako rezydent z prawami wikariusza parafialnego, ale od 1975 roku mieszkał w Czerminie. Tutaj zmarł 16 marca 1999 roku i pochowany został na miejscowym cmentarzu. Ceremoniom pogrzebowym przewodniczył ks. bp Władysław Bobowski.