Ks. Jan Kordela, syn Franciszka i Marceli Koza. Przyszedł na świat

25 grudnia 1927 roku w Sedlcu. Po ukończeniu szkoły podstawowej, uczęszczał do Liceum im. K. Brodzińskiego w Tarnowie, gdzie w dniu

20 maja 1948 roku złożył egzamin dojrzałości. Wiedziony głosem powołania wstąpił po maturze do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Studia teologiczne ukończył 25 kwietnia 1953 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 3 maja 1953 roku w Bazylice Katedralnej w Tarnowie z rąk

ks. bp dr Karola Pękali.

   

    Po święceniach przez  5 lat pracował jako wikariusz w Bieczu. Dnia

28 grudnia 1958 roku został mianowany proboszczem parafii Bystrzyca. Funkcję tę pełnił przez 1 rok i 7 miesięcy.  W dniu 16 sierpnia 1960 roku na własną prośbę został przeniesiony do Brzeska gdzie przez 9 lat pracował jako wikariusz. W roku 1969 uzyskał nominacje na proboszcza parafii Jadowniki Podgórne. Przeprowadził tam remont kościoła i odnowił polichromie w kościele pod wezwaniem św. Prokopa i w kościele pod wezwaniem

św. Anny na Bocheńcu. W tym ostatnim dokonał też remontu ogrodzenia

z budową stacji Drogi Krzyżowej we wnękach ogrodzenia oraz wybudował ołtarz polowy. 

 

    Po 29 latach przeszedł na emeryturę zamieszkując nadal w Jadownikach Podgórnych. Zmarł 24 grudnia 2008r. ciało spoczywa na cmentarzu w Jadownikach.