Ks. Franciszek Głąb. Urodził się dnia 5 listopada 1901 roku

w Gręboszowie, jako syn Jana i Anny Michoń. Ojciec jego pracował przy miejscowym kościele parafialnym w charakterze organisty. Naukę w szkole średniej pobierał w Dębicy i w Tarnowie. Po zakończeniu studiów

filozoficzno-teologicznych w Seminarium Duchownym w Tarnowie,  w dniu

29 czerwca 1927 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp Edwarda Komara.

 

    Pracę kapłańską rozpoczął na stanowisku wikariusza w kamienicy w dniu

1 sierpnia 1927 roku. Jednak brak wystarczających sił zmusił go do tego, że w maju 1930 roku poprosił o kilkumiesięczny urlop zdrowotny.

 

    Pod koniec 1930 roku, został mianowany administratorem

w Krzyżanowicach. Następnie był krótko wikariuszem w Radłowie

(od 2 kwietnia 1932 roku ), potem w Mikruszowicach (od 12 listopada 1932 roku), w Czchowie (od 22 listopada 1934 roku), w Łączkach Kucharskich

(od 24 stycznia 1936 roku) i Rzepienniku Biskupim (od 21 października 1936 roku). Pod koniec 1938 roku znów otrzymał urlop zdrowotny, który tym razem trwał 11 miesięcy. Po tym urlopie został mianowany administratorem parafii w Bystrzycy. Funkcję tę pełnił od 20 października 1939 roku.

   

    Przez osiem lat kierował parafią prawdopodobnie jako administrator. Istnieją bowiem dwa pisma mówiące o tym, że od roku 1943 był proboszczem. Jednak w Karcie personalnej nie ma o tym żadnej wzmianki. Parafię Bystrzyca opuścił 9 sierpnia 1946 roku. Udał się Łomnicy, aby administrować tą parafią. Za tą pracę odznaczony został EC i RM.