Ks. Stanisław Stąsiek     Ks. Stanisław Stąsiek. Urodził się 7 września 1906 roku w Szczurowej jako syn Bartłomieja i Małgorzaty Antas. Po złożeniu w 1926 roku egzaminu dojrzałości, rozpoczął bezpośrednie przygotowanie do kapłaństwa w Seminarium  Duchownym w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał

z rąk bpa Leona Wałęgi w dniu 29 czerwca 1930 roku.

 

    Po otrzymaniu święceń kapłańskich pracował jako wikariusz w Pleśni od

1 sierpnia 1930 roku. Następnie  był wikariuszem w:

 

 

- Tuchowie (od 1 listopada 1931 r.)

 

- Piwnicznej (od 1 maja 1932 roku)

 

- Borowej (1 sierpnia 1934)

 

- Bieczu (1 VIII 1936)

 

- Cmolasie (18 VII 1938)

 

- Łączkach Kucharskich (23 I 1943)

 

    Od 22 grudnia 1947 roku pracował jako proboszcz w parafii Bystrzyca.

W maju 1950 roku zorganizował pierwsze misje w parafii Bystrzyca, które ożywiły życie religijne wiernych.

   

    Zrezygnował z pracy duszpasterza w parafii Bystrzyca 13 grudnia

1958 roku i pozostał bez stanowiska. Nie ma informacji na temat jego śmierci