Ks. Józef Czarnik, syn Jana i Anny Zielińskiej urodzony 1 września

1930 roku w Zalasowej. Jego rodzice byli autentycznie ludźmi kościoła. Swoją pobożność wyniósł z rodzinnego domu. Ojciec Jan był znanym kowalem, specjalizował się w podkuwani koni. Rodzice, zwłaszcza ojciec był bardzo dokładny we wszystkim co robił i ta cecha udzieliła się ks. Józefowi.

Po ukończeniu miejscowej Szkoły Powszechnej wstąpił do I Liceum Ogólnokształcącego im. K. Brodzińskiego w Tarnowie.

   

    Czasy zaraz powojenne nie były łatwe, zwłaszcza dla wiejskiego chłopca. Do wyjątków należeli ci, którzy mogli się uczyć. Pobierając naukę w liceum, bardzo często przyjeżdżał do domu i razem z rodzicami chodził na mszę św., nie tylko w niedzielę ale i dni powszednie. Po złożeniu egzaminu dojrzałości 15 maja 1951 rozpoczął bezpośrednie przygotowanie do kapłaństwa w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie.

   

    W rodzinnej parafii nazywano go „klerykiem z powołania”, było bowiem w nim coś z fascynacji Bogiem. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk biskupa Karola Pękali w dniu 24 czerwca 1956 w Katedrze Tarnowskiej.

   

    Pierwszą jego placówką duszpasterską był wikariat w parafii Kamionka Wielka k. Nowego Sącza, gdzie pracował do roku 1959. Następnie w tym samym charakterze pracował w Dębicy. W roku 1962 przeszedł do Nowego Sącza, a po 6 latach został wikariuszem w Borowej k. Mielca.

   

    Dnia 25 czerwca 1971 roku z woli ks. bp. Jerzego Ablewicza  objął parafie Bystrzyca. Został wprowadzony do parafii przez ks. dziekana Zygmunta Króla z Sędziszowa dnia 27 czerwca 1971r.

   

    Pokładając swą ufność w Bogu rozpoczął trudną pracę duszpasterzowania tą parafią. Potrzebowała ona odnowy moralnej i materialnej.

Został odznaczony  ECiRM.

   

    Zmarł nagle 10 stycznia 2000 w godzinach przedpołudniowych.