Od czwartku (31 grudnia) po każdej Mszy św. będzie można nabyć Kalendarz Parafialny na 2010 rok w cenie 3zł. Środki ze sprzedaży przekazane zostaną na działalność Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy naszej parafii.  

 

kalendarz 2010

 


 

Składamy wszystkim internautom płynące z serca życzenia na Boże Narodzenie

 

Chcemy objąć tymi życzeniami wszystkich parafian ze wsi Bystrzyca i Wiśniowa, tych których los rozrzucił po całym kraju oraz tych którzy pracują za granicą i nie mogli przybyć do kraju na Święta, wreszcie stałą Polonię, której ojczyste strony są ciągle bliskie.

 

Dziękujemy tym wszystkim, którzy przekazali jakiekolwiek materiały w celu ubogacenia naszej strony oraz prosimy o dalszą współpracę.

 

Niech Boże Dziecię obdarzy wszystkich swoimi łaskami i udzieli darów: zdrowia, pomyślności i spełnienia wszystkich marzeń.

 

Niech Święta Rodzina umacnia wszystkie kościoły domowe naszej parafii, a św. Franciszek z Asyżu, który ubogacił obchód Świąt Bożego Narodzenia przez wprowadzenie szopki betlejemskiej, niech ma w opiece wszystkich parafian w kraju i za granicą.

 

Ks. Proboszcz Leszek Moryl wraz z moderatorami strony.

 

Zródło grafiki:

http://www.francesco.katowice.opoka.org.pl/grecio01.html

 


 

Adwent

 

CZYM JEST ADWENT ?

 

Słowo adwent pochodzi z języka łacińskiego "adventus", które oznacza przyjście. Dla starożytnych rzymian słowo to, oznaczało oficjalny przyjazd cezara. W chrześcijaństwie terminem tym określa się radosny czas przygotowania do Narodzenia Pańskiego, w którym wspomina się pierwsze przyjście Jezusa i jednocześnie oczekuje się ponownego Jego przyjścia na ziemię. Pierwsze ślady obchodzenia adwentu spotykamy w IV w. Obecnie adwent obejmuje 4 kolejne tygodnie począwszy od pierwszej niedzieli po uroczystości Chrystusa Króla, do pierwszych nieszporów Bożego Narodzenia.

 

Adwent to okres liturgiczny rozpoczynający rok kościelny, poprzedzający Boże Narodzenie, i przygotowuje na Jego powtórne przyjście przy końcu świata. Adwent trwa od 23 do 28 dni i obejmuje 4 kolejne niedziele.

 

 

OCZEKIWANIE –  DLACZEGO RADOSNE ?

 

W Kościele Adwent przygotowuje wiernych na święta Bożego Narodzenia. Bóg stał się człowiekiem, przyszedł do nas, a więc i my winniśmy wyjść Bogu naprzeciw, aby spotkać się z wcielonym Synem Bożym. W tym czasie winno się odprawiać rekolekcje, które mają nam pomóc przygotować się na spotkanie z Jezusem.

 

Oczekiwanie na przyjście Jezusa jest źródłem radości. Jakkolwiek przygotowanie na przyjście Pana polega na oczekiwaniu i pokucie, stąd fioletowy kolor szat liturgicznych, to jednak pokuta jest przepełniona radością.

     

Adwent przypomina nam, że całe nasze życie jest czekaniem. Zawsze do czegoś dążymy. Człowiek, który w życiu już na nic nie czeka jest nieszczęśliwy. Nasze życie staje się piękne dlatego, że jest czekaniem, jest dążeniem do czegoś, czekaniem na Kogoś, czekaniem na przychodzącego Chrystusa.

 

 

Roraty to Msza św. odprawiana co dzień przed świtem, ku czci Najświętszej Maryi Panny, odprawiana przez cały adwent w dni powszednie. Nazwa ta pochodzi od słów pieśni na wejście: "Rorate caeli desuper" - "Spuśćcie rosę niebiosa". Zbawiciel jest tu porównany do rosy. Za każdym razem rozważane są kolejne tajemnice naszej wiary związane z czasem Adwentu i naszym zbawieniem. Dzięki nim z większym zrozumieniem możemy modlić się do naszego Ojca i Pana. Roraty przygotowują nas przede wszystkim na zbliżające się przyjście Jezusa Chrystusa.

           

    Najstarsze ślady odprawianej w Polsce Mszy św. roratniej sięgają XII w. W wieku XVI roraty były już znane w całej Polsce.

 

    W czasie Rorat pali się przy ołtarzu dodatkowa ozdobna świeca. Świeca ta symbolizuje Najświętszą Maryję Pannę, Matkę Zbawiciela.

 

 

Świeca roratnia

 

    Biała świeca ozdobiona białą lub niebieską wstążką, zapalana w czasie Mszy św. roratniej. Jest symbolem Maryi, która podobnie jak jutrzenka wyprzedza wschód słońca, tak Ona poprzedziła przyjście Jezusa.

 

 

Wieniec adwentowy

 

    Ten niemiecki zwyczaj znany jest w Polsce od ponad 160 lat. Na zielonym wieńcu umieszcza się 4 świece. Cala rodzina gromadząc się w niedzielny wieczór przy wspólnej modlitwie zapala kolejne świece jako znak czuwania

i gotowości na przyjście Jezusa.

 

    Wieniec adwentowy posiada bogatą symbolikę: światło, zieleń i krąg, które oznaczają wspólnotę oczekującą w miłości i radości na przyjście Pana.

W Wigilię Bożego Narodzenia 4 palące się świece oznajmiają przyjście Jezusa, który jest światłością świata.

 

 

Msze Święte roratnie od poniedziałku do soboty.

Pół godziny przed Mszą Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryii Panny.

  

Poniżej znajduje się artykuł napisany z okazji powstania tej strony internetowej

 

E - Parafia Bystrzyca, czyli www.parafiabystrzyca.pl

 

Strona parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Bystrzycy została utworzona na potrzeby parafian.

 

    Na naszej stronie można znaleźć wszystkie informacje o życiu parafii. Obecnie strona posiada 7 zakładek, które mają swoje rozwinięcia.

 

    Pierwsza główna zakładka to STRONA GŁÓWNA. Możemy na niej znaleźć dane adresowe parafii oraz podzakładki, które przeniosą nas do wydarzeń

z życia parafii, intencji mszalnych i ogłoszeń parafialnych, aktualizowanych co tydzień. Mamy tu również  Słowo Boże i wydarzenia z życia Kościoła Katolickiego, które aktualizowane są codziennie.

 

   Istotne informacje zamieszczono w zakładce „O PRAFII”. Na pierwszym planie jest krótka informacja o  aktualnym stanie parafii, są również przeniesienia do wszystkich danych  takich jak historia o kościele, miejscowościach na terenie parafii, patronie oraz placówkach szkolnych.

 

   Kolejna zakładka to POWOŁANIA, podzielona  na dwie części, powołania kapłańskie i powołania zakonne. Możemy tutaj znaleźć krótką informacje o powołaniach z naszej parafii. W kolejnej zakładce „DUSZPASTERZE” znajdziemy informacje o wszystkich proboszczach z naszej parafii zamieszczone w postaci którkich życiorysów   

Zakładka „GRUPY APOSTOLSKIE” przedstawia pokrótce działalność wszystkich  grup duszpasterskich.

 

   GALERIA zawiera bogatą kronikę fotograficzną z życia wspólnoty parafialnej oraz zdjęcia kościoła i cmentarza. Jest często aktualizowana, dlatego warto do niej zaglądać.

 

    Na końcu jest KONTAKT zamieszczony jest tam formularz kontaktowy,

z którego można wysłać e-mail do naszej parafii. Będziemy wdzięczni jeśli osoby, które zauważą jakieś elementy do korekty lub pomysł na zakładkę do strony skontaktują się z nami. Oczywiście

w zakładce „kontakt” są podane wszystkie potrzebne dane by skontaktować się z naszą parafią.

   

    W przygotowaniu są kolejne informacje, dlatego zapraszamy do częstego odwiedzania naszej strony. Wszystkie te wiadomości można znaleźć na stronie: www.parafiabystrzyca.pl.

 

 

Miłosz Berlik

Strona 1 , 2