Ks. Bronisław Wiater

ur. 27 maja 1910 r. Pochodzi z Bystrzycy

(w owym czasie – parafii Nockowa).

Ukończył gimnazjum w Ropczycach, następnie wstąpił do Zgromadzenia

księży Pallotynów. Święcenia kapłańskie otrzymał 11 czerwca 1938 r. w Katedrze

św. Jana w Warszawie. Pracował

we Francji, gdzie zmarł 19 maja 1963 r.  

Czytaj więcej


   

 

 

    Ks. Stanisław Pazdan

ur. się w 1949 r. Święcenia kapłańskie

przyjął w 1974 r. Był wikarym

w Zbylitowskiej Górze i Jastrzębi,

gdzie w 1977 r. został proboszczem.

Obecnie urządza plac przykościelny,parking,

Dom Pogrzebowy i Dom Oazowy

dla grup parafialnych.

 

 

 

 

 


   

 

 

   

     Ks. Marian Pazdan

ur. się w 1951 r. Święcenia kapłańskie

przyjął w 1976 r. 24 lata temu

rozpoczął prace misyjną w diecezji

Nkayi w Kongo Brazzaville, jest

białym misjonarzem, którzy

stanowią większość wśród duchowieństwa.

Obecnie buduje trzecią parafię misyjną

w Lauvakou. 

  

 


 

   

 

 

    Ks. Robert Zając

ur. się w 1969 r. Ukończył

technikum elektronicznew Rzeszowie.

Po maturze wstąpił do WSD w Tarnowie,

a święcenia kapłańskie przyjął

w 1995 r. Po święceniach pracował na

terenie diecezji tarnowskiej.

W 2002 r. otrzymawszy krzyż misyjny

z rąk ks. bp. Jana Styrny

wyjechał na misje do Peru.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

   

    Ks. Mateusz Rachwalski

ur. się w 1988 r. Po ukończeniu w 2007 r.
Liceum Ogólnokształcącego
w Sędziszowie Młp. wstąpił do Wyższego
Seminarium Duchownego w Rzeszowie.
W Seminarium pełnił funkcję dziekana
alumnów, był też w redakcji pisma
"Znak Łaski". Praktykę diakońską odbył
w parafii p.w. św. Józefa
w Głogowie Młp. - Niwie.
Pracę magisterską napisał na seminarium
z prawa kanonicznego pod kierunkiem
ks. dra Przemysława Drąga.
Święcenia kapłańskie przyjął 18.05.2013 r.
z rąk ks. Bpa Kazimierza Górnego w Katedrze Rzeszowskiej.
Obecnie posługuje jako wikariusz w Sanktuarium Przemienienia Pańskiego
w Cmolasie.